గోక గోకన కరల మల్లె పుల లావుంచు||Goka Gokana Karala||Banjara Dj Songs||NP Singer

#గోక గోకన కేరల మల్లెపుల లావుంచు#

SINGER

NP LOVER , VAISHU

WRITTER

DILIP SAI NAIK, NP LOVER ,VIJAY KUMAR

SINGER

MUSIC

VENKAT AZMEERA

CAM & EDITING

DJ SURESH

SPECIAL THANKS

PAVAN RATHOD, VISHNU RATHOD, ASHOK

RATHOD, MLA KUMAR

BEST SUPPORT

KANWAR DVK,VINOD DVK, CHOTU

TQS TO TIK TOk KITTU, DINESH

PLZ WATCH , SHARE & SUBSCRIBE

THE END
Share it
QR Code
Reward
<< Previous
Next >>