Search Content

Banjara History
  • Banjara History

    गोरगाथा (Banjara Gatha)

    Gorgatha - 1 जातपात सारी। जडेती मिटावा जगेनं वतावा। बंधुभाव।। प्रपंच आपणो । आपण समाळा। सुंदर बणावा। घराणेनं ।। वाचनेर लळा। सारीनं लगावा। शिक्षित बण……
    Balkrushna 2021-11-03