सेवाभाया (Seva Bhaya) बंजारा कविता

SevaBhaya

सेवाभाया...

उगतो सुर्या
उगतो चांदा...
जसो उगतो हिरा ऊ आयो
मारो सेवाभाया......

रण-घोडा भूमीभर धाटो
लाल धरमणीरो वोपर बेठो
गोरुन गोरशिकवाडी वतायो
मारो सेवाभाया......

स्री रो किदो सन्मान मनेती
दीन-दू:खीन बचायो ऊ दृष्ठ जनेती
समाजेरी कुप्रथानं माटायो
मारो सेवाभाया......

जातीवाद समूळ तोडताणी
दृष्ठ पापी लोकूती लढताणी
क्रांतिकारी बणन सतक्रांति घडायो
मारो सेवाभाया.......

जाणजो,छाणजो पचज मानजो
भजने पुजनेम वेळ मत घालजो
गोर समाजे सारु
आशे अनमोल शब्द रचायो
मारो सेवाभाया.......

भीमा नायकेरं नाम वसायो
ये गोरुन गोर बणायो
मारो सेवाभाया......

मारो सेवाभाया......

कवी रामकृष्ण राठोड
ता. ४०गांव ( जळगांव )

THE END
Share it
QR Code
Reward
<< Previous
Next >>
Article Directory
Shut Down