Search Content

Tags:Ramkrushna Rathod Article
 • Banjara Kavita

  सेवाभाया (Seva Bhaya) बंजारा कविता

  सेवाभाया... उगतो सुर्या उगतो चांदा... जसो उगतो हिरा ऊ आयो मारो सेवाभाया...... रण-घोडा भूमीभर धाटो लाल धरमणीरो वोपर बेठो गोरुन गोरशिकवाडी वतायो मारो……
  Balkrushna 2021-09-06
 • Banjara Kavita

  बंजारा कविता, तारो इतिहास…

  बंजारा कविता, तारो इतिहास... तारो इतिहास.... बंजारा.... तार इतिहास घणो जुनो छ पण तू लको कोनी, इज तार गूनो छ.... तू धाटो प्रांत अप्रांत पेट भरेकरता ……
  Balkrushna 2021-08-23
 • Banjara Kavita

  परिस्थिती उघडी पडीती (Banjara Kavita)

  एक कष्टकरी शेतकरी बापेर बेटा,जो शिक्षणेती दुरागो वोर आठवणेरी हालकीसी काव्य रचना... परिस्थिती उघडी पडीती तोडेर मन साटा, घणी हुस कोनी हेती बापेर मज……
  Balkrushna 2021-08-16
 • Banjara Kavita

  Shetkari Bapu Banjara Kavita

  🌲 Shetkari Bapu Banjara Kavita !!! 🌲 फाटे कपडा, फाटो संसार तारज नसीबेन छ बापू तार जिवेपर वो तो, धोळे बगळा हेन फररे छ. एसी वाळे बंगालम बेठन आणंदेम म……
  Balkrushna 2021-08-13
 • Banjara Kavita

  बळीराजा कविता (Baliraja Kavita)

  बळीराजा कविता शेतात राबणारा दुःखात रोज आहे, जनतेस लुटणारा सुखात आज आहे! मातीत घाम गाळून तो राबतो सदाही कष्टास नाही त्याच्या येथे वाव आज आहे! रक्तास……
  Balkrushna 2021-08-13